Regulamin Sklepu Drukarnia Opole  Fotodruk

Regulamin sklepu internetowego  ALLE-OFERTA.PL

I Postanowienia Ogólne
1.1 Niniejszy regulamin  określa zasady  korzystania ze sklepu internetowego  mieszczącego się pod adresem  www.alle-oferta.pl

1.2 Właścicielem portalu  Alle-oferta.pl jest firma Drukarnia FOTODRUK z siedzibą w Krapkowicach ul. Opolska 79a 47-300 Nip 755-172-53-75

II Zasady korzystania ze sklepu alle-oferta.pl
2.1 Warunkiem dokonania zakupu w drukarni Opole  jest założenie konta w sklepie www.alle-oferta.pl, prawidłowe wypełnienie wymaganych pól podczas rejestracji oraz podanie prawidłowego adresu e-mail.

2.2 Klient zobowiązuje się do zapoznania  Regulaminu drukarni Opole przed skorzystaniem z Serwisu ALLE-OFERTA.PL. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w niniejszym  Regulaminie oraz zgodę na przesyłanie ofert promocyjnych  w formie elektronicznej .

2.3 Założenie konta  w sklepie alle-oferta.pl jest potwierdzeniem akceptacji regulaminu przez kupującego.

2.4 Klientami mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające zdolność prawną do zawierania umów.

2.5 Alle-oferta.pl ma prawo pozbawić klienta praw do korzystania  w portalu oraz dokonywania zakupów ze skutkiem natychmiastowym rozwiązując jednocześnie z Klientem umowę  w przypadku naruszenia zasad obowiązujących w regulaminu sklepu gdy klient :

-w trakcie rejestracji podał niepoprawne lub nieprawdziwe dane wprowadzając w błąd  lub naruszając prawa osób trzecich.
-dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
- wszelkiego rodzaju  czynności działające na szkodę sklepu alle-oferta .pl  jak i innych klientów sklepu oraz osób trzecich.


III Nabycie towaru przez klienta  oraz zawarcie umowy sprzedaży

3.1 Przedmiotem zawarcia umowy są produkty dostępne w sklepie .

3.2 W celu dokonania zakupu w serwisie alle-oferta.pl  oraz zawarcia umowy należy założyć konto  dokonać pełnej rejestracji wypełniając kolejno wyświetlane pola.Następnie wybrany produkt  należy dodać do koszyka  i postępować  krok po kroku według wytycznych na stronie  serwisu.

3.3 Po dokonaniu zakupu kupujący  zobowiązuje się przesłać poprawnie przygotowany plik graficzny  zgodny  z wytycznymi w opisie przy danym produkcie oraz  w odpowiednim rozszerzeniu  jakie akceptuje sklep alle-oferta.Pliki które nie będą spełniać wymogów zostaną odrzucone a realizacja zlecenia wstrzymana  do momentu wysłania przez kupującego poprawnego pliku.Za wszystkie  błędy  merytoryczne i ortograficzne  w przesłanych plikach oraz treść i materiały
firma Fotodruk i serwis www.alle-oferta.pl nie ponosi odpowiedzialności .

3.4 Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta

3.5 Termin realizacji  zamówienia jest  odrębnie ustalany  dla każdego z produktów szczegóły przy danym towarze.Czas realizacji  liczony jest  od poniedziałku do piątku w dni robocze.Weekendy i święta nie są liczone  i automatycznie  zamówienie przedłuża się o okres dni wolnych od pracy.

3.6 Firma  Drukarnia FOTODRUK oraz serwis alle-oferta.pl  dopuszcza możliwości  nieterminowej  realizacji zleceń i dostaw z przyczyn niezależnych tj: brak dostępu do zasobów energii elektrycznej , awarii przyłącza internetowego , awarii maszyn cyfrowych  i ploterów  a także winy leżącej po stronie dostawców paczek.W momencie wystąpienia takich sytuacji firma FOTODRUK  skontaktuje się z Klientem i poinformuje o ewentualnym opóźnieniu . Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Firmy FOTODRUK oraz serwisu www.alle-oferta.pl  względem Klienta.

3.7 Wszystkie towary wysyłane są za pośrednictwem kuriera

IV Ceny
4.1 Wszystkie ceny w serwisie www.alle-oferta.pl  i drukarni Opole są w złotych polskich  i są cenami brutto   zawierają 23% vat.

4.2 Płatność za zamówienie należy dokonać do 7 dni od daty zakupu na dane oraz nr rachunku dostępny dla kupującego po zakupie.

4.3 Dokonując zakupów w serwisie www.alle-oferta.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

4.4 Towar wysyłamy tylko po wpłacie na konto firmy FOTODRUK nie ma możliwości zamówienia towaru za pobraniem.

V  Reklamacja
5.1 Warunkiem przyjęcia reklamacji  jest wypełnienie  odpowiedniego formularza w zakładce Formularz Kontaktowy.

5.2 Formularz reklamacyjny powinie zawierać jak najbardziej obszerny opis składanej reklamacji oraz niezgodności w produkcie.

5.3 Termin składania reklamacji nie może przekroczyć 10 dni  od momentu  otrzymania przesyłki ważność  daty  na potwierdzeniu odbioru paczki od kuriera.

5.4 Serwis alle-oferta.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu  7 dni od momentu zgłoszenia.

5.5  Reklamacje przyjmowane są w godzinach od 8-16 od poniedziałku do piątku. Wszystkie zgłoszenia  w inne dni oraz godziny będą  liczone od pierwszego w kolejności dnia roboczego.

5.6 Rożnica w kolorach pliku na rożnych monitorach oraz porównywanie kolorów z wydruku do  kolorów na monitorze  nie jest podstawą reklamacji .Wszystkie  wydruki dostępne w firmie FOTODRUK są w przestrzeni barwnej CMYK a nie w RGB jak jest wyświetlana na monitorach.

5.7 Specyfikacja maszyn produkcyjnych dopuszcza pewnych odchyleń które nie stanowią  podstawy składania reklamacji.

- tolerancja do cięcia na gilotynie do 2mm
- niewielka różnica w kolorach spowodowana indywidualnymi  profilami kolorystycznymi w danej drukarni oraz rożnymi materiałami eksploatacyjnymi tj. atramenty, tonery ,materiały do druku.

5.8 Koszty odesłania  reklamowanego produktu ponosi kupujący i odsyła produkt na własny koszt wraz z dowodem zakupu paragonem bądź FV. Brak przesłania dokumentu zakupu jest podstawą odrzucenia reklamacji przez firmę  FOTODRUK. Cena wysyłki nie jest zwracana klientowi.

5.9 Podstawą do reklamacji spowodowaną w trakcie dostarczania produktu przez firmę kurierską  będzie protokół szkodowy sporządzony przez osobę kupującą wspólnie z kurierem.  Kurier ma obowiązek dostarczyć protokół reklamacyjny do 7 dni osobie odbierającej paczkę.Brak  sporządzenia w tym czasie protokołu jest  podstawą odmowy uznania reklamacji przez firmę Fotodruk i serwis  alle-oferta.pl 

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Razem 0,00 zł

KoszykRealizuj

 Tu nas znajdzieszTu nas znajdziesz

 Tu nas znajdziesz

 

 

Gorące promocje

  • 0,00 zł 0,00 zł